Procuri generale - Notar Amarie

Du-te la conținut

Meniul principal :

Procuri generale

Domenii de Expertiza > Procuri
Procură, împuternicire

Prin procura notarială puteți împuternici o altă persoană, numită mandatar, să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele dvs. De exemplu, îl puteți împuternici pe mandatar să vă reprezinte la notariat pentru vânzarea unui imobil, la dezbaterea succesiunii, în fața instanței sau a unei instituții bancare etc. 

Acte necesare1 pentru procură

actul de identitate al părții care face împuternicirea2 (mandant), în original.;
copia actului de identitate al părții împuternicite3 (mandatar) sau datele acestuia de identificare
Note:
[1] Pe lângă actele menţionate mai sus, în funcție de obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente;
[2] Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile.
[3] Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

Modele de procuri:

Procură administrare societate
Procură generală de administrare imobil (teren, apartament, casă)
Procură semnatură electronică (digitală)
Procură de folosire autoturism
Împuternicire înmatriculare auto
Procură cazier judiciar
Procură judiciară
Procură de reprezentare la divorțul în instanță (judiciar)
Procură de reprezentare la divorțul prin notariat
Procură de reprezentare la succesiune
Procură pentru bancă
Împuternicire Registrul Comerțului
Procură ridicare pensie
Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)
Procură vânzare apartament
Procură vânzare casă
Procura pentru copil minor
Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)
Procură pentru ridicarea paşaportului
Procură specială

Caractere juridice

Procura - Legislație și cadru legal. Procura reprezintă materializarea unui mandat. Astfel, i se aplică principiile contractului de mandat, reglementat de art. 2009 și următoarele din noul Cod Civil.
Părţile contractului de mandat. Persoana împuternicită să efectueze anumite operaţiuni este numită mandatar/procurator. Persoana care il imputerniceste în acest sens pe mandatar poarta denumirea de mandant. mandantul trebuie să fie capabil sa încheie el însuşi actul in cauza, în funcţie de natura acestuia. Mandatarul trebuie să aibă în toate cazurile capacitate deplină de exerciţiu.
Obiectul procurii. Obiectul procurii trebuie să fie determinat, posibil şi licit. El poate consta însă numai în încheierea de acte juridice, cele materiale având doar un caracter accesoriu. De asemenea, actele juridice cu caracter strict personal (intuitu personae) nu pot fi efectuate de către mandatar.
Durata. Termenul de valabilitate al procurii. Procura încetează în termenul prevăzut de părți. Dacă părţile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 ani de la încheiere. De asemenea, mandantul (cel care a făcut împuternicirea) poate revoca oricând procura.
 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal