Contracte de Ipoteca - Notar Amarie

Du-te la conținut

Meniul principal :

Contracte de Ipoteca

Domenii de Expertiza > Contracte
Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligaţii. Se pot astfel ipoteca: terenuri, autoturisme, drepturi de creanta, actiuni, s.a.m.d.

Ipoteca este, prin natura ei, accesorie şi indivizibilă. Ea subzistă cât timp există obligaţia pe care o garantează şi poartă în întregime asupra tuturor bunurilor grevate, asupra fiecăruia dintre ele şi asupra fiecărei părţi din acestea, chiar şi în cazurile în care proprietatea este divizibilă sau obligaţiile sunt divizibile.

Dreptul de ipotecă se menţine asupra bunurilor grevate în orice mână ar trece.

Creditorul ipotecar are dreptul de a-şi satisface creanţa, în condiţiile legii, înaintea creditorilor chirografari, precum şi înaintea creditorilor de rang inferior.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, ipoteca nu este opozabilă terţilor decât din ziua înscrierii sale în registrele de publicitate. In cazul bunurilor imobile este vorba de Registrele de Cartre funciara, iar in cazul celor mobile poate fi vorba de Arhiva electronica de Garantii Reale Mobiliare, Registrul Comertului precum si orice alt organ prevazut de lege. Notarul public ce a autentificat Contractul de Ipoteca are obligatia efectuarii publicitatii acestuia.
 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal