Contracte de Inchiriere - Notar Amarie

Du-te la conținut

Meniul principal :

Contracte de Inchiriere

Domenii de Expertiza > Contracte
Contractul de comodat este acel contract cu titlu gratuit proin care o parte ( imprumutator/comodant) remite un bun celeilalte parti (imprumutat/comodatar), pentru a se folosi de acel bun, cu obligatia de a-l restitui dupa trecerea unui anumit termen. Contractul de comodat poate avea ca obiect orice fel de bunuri, mobile sau imobile. Partea care primeste bunul are obligatia de a-l pastra si conserva, precum si de a-l remite proprietarului la expirarea termenului .

Contractul de inchiriere reprezinta contractul prin care una dintre parti, locatorul, se obliga sa asigure locatarului folosinta unui bun, pentru o anumita perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie. Chiria poate fi reprezentata si de alte bunuri sau prestatii. Durata maxima a locatiunii este de 49 de ani. La incetarea locatiunii, locatarul este obligat sa restituie bunul locatorului in starea in care s-a aflat in momentul incheierii contractului de locatiune.
 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal